Sayfalar  
  Ana Sayfa
  Radyo
  Sohbet Odası
  Forum
  İslam Tarihi
  Tüzük
  Amacımız
  Prof. Dr. Ethem CEBECİOĞLU Kimdir?
  Onlar İmkansızı Başardılar
  Harita Uydu fotoğrafı
  Galeri
  Facebook Grubumuz
  Ezgiler&İlahiler
  Çocuklara Özel
  Köşe Yazarları
  İletişim
Amacımız

Derneğin Amaçları

A)         Çevre ve doğayı koruma ile ormancılık eğitimi-öğretimi ve örgütlemesine yönelik çalışmaların Türkiye şartlarıyla uyumlu bir şekilde yürütülmesine yönelik öneri ve faaliyetlerin geliştirilmesine; her türlü bitki ve hayvan türü ve toprağın korunması, geliştirilmesi ve nitelik/niceliğinin iyileştirilmesine,

B)         Başta insanlar olmak üzere, özellikle kırsal çevredeki tüm canlıların varlığına ve sağlıklı gelişmelerine zarar veren etmenlerin ve oluşumları; bu etmen ve oluşumlara yol açan nedenlerin belirlenmesine,

C)         Yurttaşlarımızın, doğal çevrenin sunduğu tüm ürün ve hizmetlerden gerektiğince ve dengeli olarak yararlanabilmesinin sağlanmasına,

D)         Her türlü çevre kirliliğinin önlenmesi için üyelerinde çevre bilincini uyandırıp geliştirerek bilgilendirmelerine çalışmaktır.

Bunun için;

(1) Kültürlü, çağdaş, milli ve manevi değerlerimize ve cumhuriyetimize bağlı bir şekilde yetişmelerini sağlamak,  bu değerlerin gençlik arasında yayılması,  benimsenmesine yönelik çalışmalar yapmak, kendisiyle,  toplumla barışık, ruhen sağlıklı, olgun nesiller olarak yetişmelerine katkıda bulunmak, kötü alışkanlıklardan, zararlı akımlardan korunmalarını, yardımlaşma, fedakârlık, hoşgörü ve diğerkamlık gibi alışkanlıkları kazanmalarına vesile olmak, vatanını, milletini, devletini seven hoşgörülü insanlar olarak yetişmelerini sağlamak.

(2) Her seviyede Eğitim-Öğretim görenlerin derslerinde başarılı olmaları için gerekli tüm tedbirleri alıp, uygulamaya koymak.  Bununla birlikte insanımızın ihtiyaç duyduğu tüm konularda gerekli tedbirleri alıp uygulamaya koymak, insanımıza yardımcı olmak, eğitim, öğretim, kültür seviyelerini yükseltmek, kitap okuma sevgisini, alışkanlığı kazanmalarını gerçekleştirmek, boş zamanlarını değerlendirmek, bedeni ve zihni yönden gelişmeleri ile çağdaş medeniyet ve teknolojinin bilgileri ile donatılmaları için gerekli tüm tedbirleri almak,  uygulamaya koymak. Ayrıca ihtiyaç sahibi olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ya da yabancı uyrukluların; yetenekli, anlayışlı ve çalışkan öğrencilerin eğitimlerini sürdürmelerine destek olmak,  her türlü yardımda bulunmak.

(3) Her seviyedeki insanımızın Anayasada, uluslararası anlaşmalarda belirtilen temel hak ve özgürlüklere, demokrasiye bağlı milli şuura sahip, kendisi, toplumu, devleti, milleti, tarihi geçmişi ve geleceğiyle barışık, meslek sahibi,  sorumluluk  bilinci  etik  kurallar

çerçevesinde gelişmiş fert olarak yetişmelerine katkıda bulunmak.

(4) Bütün öğrenim kademelerinde; akademik, ekonomik, etik, manevi, sosyal, kültürel vb. sorunları tespit ederek bunları kamuoyu ve ilgili mercilere duyurmak, bu sorunların çözüm yollarını aramak, ekonomik, kültürel ve sosyal ilişkilerdeki olumsuzluklara karşı ilgili tüm özel, tüzel kişi, kurum ve kuruluşların desteklerini de alarak bütün insanları doğru bir şekilde bilgilendirmek ve yardımcı olmak.

(5) Yurt içinde ve dışında aynı amaçlara yönelik oluşturulmuş, dernek, vakıf veya çeşitli sivil toplum, kurum ve kuruluşlarıyla gerektiğinde kültürümüzü tanıtmak, eğitim ve öğretim hususlarında da yine bilgi alışverişinde bulunmak amacıyla işbirliği yapmak.

(6) Çağdaş bir medeniyet bakışı, anlayışı ve hayat biçimi kazandırmak.

(7)  Çevre ve doğayı koruma; her türlü bitki ve hayvan türü ve toprağın korunması, geliştirilmesi ve nitelik/niceliğinin iyileştirilmesine,

(8) Her türlü çevre kirliliğinin önlenmesi için üyelerde çevre bilinci uyandırıp geliştirerek bilgilendirilmesine çalışmak.

(9) Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı dernek ve vakıfların kamu kurum ve kuruluşları ile ilişkilerine dair kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda yurt içinde ve yurt dışında ortak projeler yürütmek.

(10) Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak.

(11) Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak.

(12) Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak.

(B) Yardımlaşma ve dayanışma faaliyetlerinde bulunur. Olağan ve olağanüstü zamanlarda ihtiyaç sahiplerine gıda, giyim, sağlık, eğitim, yakacak, kira, barınma, evlenme, yuva kurma, iş kurma, konut ve sair bütün hususlarda ayni, nakdi her türlü maddi ve manevi yardımda bulunmaktır.

(1) Yurt içinde ve dışında aynı amaçlara yönelik oluşturulmuş, dernek, vakıf veya çeşitli sivil toplum kurum ve kuruluşları ile gerektiğinde işbirliği desteklerini kabul etmek ve gerektiğinde destekte bulunmak.

(2) Yurt içinde ve dışındaki afetlerde gerektiğinde ayni ve nakdi yardım kampanyaları düzenlemek, gerektiğinde düzenlenen kampanyalara iştirak etmek, ihtiyaç olabilecek her türlü gıda, giyim, ilkyardım, enkaz kaldırma tıbbi ve psikolojik tedavi alanlarında desteklerini kabul etmek ve gerektiğinde destekte bulunmak. İşbirliği ve dayanışma gerekebilecek tüm ihtiyaç malzemelerinin teminini içerisinde bulunmak.


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Mesajın:
ANKET  
 


More Cool Stuff At POQbum.com

 
Reklam  
   
KALEM DERNEĞİ  
  SEVGİLİ GÖNÜLDAŞLARIMIZ.DERNEĞİMİZ 1999 YILINDAN BU YANA FAALİYET GÖSTERMEKTEDİR.SİZİN YARDIM VE DESTEKLERİNİZLE BUGÜNLERE BİRLİKTE GELDİK.DERNEĞİMİZ BU YIL 11. YAŞINI KUTLUYOR.  
KALEM RADYO  
   
Facebook Grubumuz  
 

 
Bugün 6 ziyaretçi (42 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=